Vilkår og Betingelser
Om os Kontakt Impressum Vilkår og Betingelser Fortrolighedspolitik og cookies

Vilkår og Betingelser for Anvendelse

Nustay forbeholder sig retten til at ændre Vilkår og Betingelser for Anvendelse, og din videre anvendelse af denne Hjemmeside vil være underlagt de Vilkår og Betingelser der er gældende på tidpunktet for anvendelse.

Mere information om Nustay kan findes på Om os

Vilkår og Betingelser

Ophavsret

Du bekræfter hermed at alt indhold på denne Hjemmeside, inklusiv, og uden begrænsninger, information, data, Software (som defineret herunder), fotografier, grafer, videoer, skrifttyper, grafik, musik, lyde, billeder, illustrationer, kort, design, ikoner, skriftligt og andet materiale samt kompilationer (Herunder, "Indhold") er intellektuel ejendom og ophavsretligt beskyttede værker, produceret af Nustay og /eller tredjepartsleverandører ("Leverandører"). Din reproduktion eller lagring af Indhold fra denne Hjemmeside, i alle former for eksisterende og efterfølgende udviklede medier og teknologi, er underlagt alle gældende love.

Klagepolitik Ophavsret

Hvis du i god tro mener at materialer fra vores Hjemmeside krænker din ophavsret, kan du (eller din juridiske rådgiver) udfylde og indsende en indsigelse som indeholder følgende information:

 1. En erklæring hvori du udpeger det tekstforfattede materiale, som du mener krænker din ophavsret.
 2. En erklæring hvori du udpeger materialet, som du mener krænker din ophavsret samt information som vil gøre det muligt for os at lokalisere materialet på vores Hjemmeside, som eksempelvis et link til det beskyttede materiale.
 3. Dine kontaktoplysninger, så vi kan besvare din klage, fortrinsvist en e-mail adresse samt telefonnummer.
 4. Følgende erklæring: "Jeg mener i god tro, at brugen af materialet på den måde, der klages over, ikke er autoriseret af ejeren af ophavsretten, dennes agent eller lovgivningen".
 5. Følgende erklæring: "Informationen i anmeldelsen er korrekt, og under straf for mened, er den klagende part autoriseret til at handle på vegne af ejeren af ​​en eksklusiv rettighed, som hævdes krænket.
 6. Aftalen skal underskrives af personen som er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af den eksklusive ret som angiveligt er krænket.

Henvendelser som omhandler denne Hjemmeside skal fremsendes til følgende e-mailadresse: info@nustay.com.
Vi vil gennemgå og adressere alle henvendelser som følger de ovenstående krav.

Vi foreslår at du konsulterer juridisk rådgivning før henvendelse eller indgivelse af søgsmål. Derudover bedes du være opmærksom på at du muligvis er underlagt civilretligt ansvar, hvis du kommer med falske påstande vedrørende krænkelse af ophavsret.

Software På Denne Hjemmeside

Alt software som er tilgængeligt og kan downloades fra denne Hjemmeside ("Software") ejes af Nustay Virksomhederne og/eller vores respektive udbydere. Din anvendelse af dette Software er underlagt vilkårene for brugerlicens aftalen, der ledsager eller er inkluderet i, Software ("Licensaftalen") . Du må ikke installere eller bruge Software, som er ledsaget af eller indeholder en Licensaftale, medmindre du først accepterer vilkårene i Licensaftalen. For ethvert software som kan downloades på denne Hjemmeside og ikke er ledsaget af en licensaftale, giver vi dig hermed, brugeren, en begrænset, personlig, ikke-overdragelig licens til at bruge Softwaret til visning og ellers bruge dette websted i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser og ingen andre formål.

Bemærk venligst at al Software, inklusiv, og uden begrænsninger, alle HTML koder og Active X Controls' på denne Hjemmeside, ejes af Nustay virksomhederne og/eller vores respektive udbydere, og er beskyttet af oprethavslovene og gældende internationale traktater. Al reproduktion eller deling af denne Software er yderst forbudt, og kan resultere i alvorlige civile og strafferetlige sanktioner. Overtrædelse vil medføre retsforfølgelse i størst muligt omfang.

Uden begrænsning af foregående information, er kopiering eller reproduktion af Softwaren til andre servere eller lokationer med intention om reproduktion eller deling, yderst forbudt. Hvis der ydes garanti på Softwaren, er det alene i henhold til Licensaftalen.

Virksomhedens Identitet og Varemærker

Alt indhold på denne Hjemmeside er: © 2015 Nustay ApS. All rights reserved. Nustay, ApS er ikke ansvarlig for indhold på hjemmesiden som drives af andre parter end Nustay ApS og Nustay logoet er enten et registreret varemærker eller et varemærke som ejes af Nustay, ApS ("Varemærker"). Andre logoer, produkt og firmanavne nævnt heri, kan være varemærker ejet af andre virksomheder. Billederne på Hjemmesiden er udelukkende til fremvisning og må ikke blive gemt eller downloadet i nogle formater.

Du må ikke bruge, kopiere, reproducere, redistribuere, uploade, ændre eller omformulere Varemærkerne på nogen måde, ej heller bruge materialer fra Hjemmesiden til reklame eller offentlig distribution, uden en forudgående skriftlig aftale med Nustay.

Anvendelse af Hjemmesiden

Du erklærer og garanterer at du: (i) Har ret, myndighed og evne til at indgå denne aftale og overholde de vilkår, betingelser samt bindende juridiske forpligtelser der følger med brug af denne Hjemmeside; (ii) vil bruge denne Hjemmeside I overensstemmelse med vilkår og betingelser for anvendelse og kun med helt lovlige formål; (iii) accepterer at reservationstjenesterne på denne Hjemmeside kun må anvendes til at udføre legitime reservationer eller bestillinger for dig selv eller for anden person, som har givet dig gyldig autorisation hertil. Derudover accepterer du kravet om at din medlemsskabs information er opdateret, korrekt og dækkende. Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at nægte, suspendere eller opsige adgangen til Hjemmesiden og servicen vi tilbyder, for enhver person, på ethvert tidspunkt og uden grund, ved krænkelse af vilkår og betingelser.

Anvendelsesbegrænsning

Dette websted er beregnet til enkeltpersoners personlige brug og må ikke bruges i forretnings- eller kommercielt øjemed. Uanset om du har et kommercielt formål for brugen af denne Hjemmeside eller ej, accepterer du at det ikke er lovligt at:

 1. Bruge robotter, edderkopper alle andre automatiske enheder eller manuelle processer til at overvåge eller kopiere indholdet på webstedet uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nustay.
 2. Forbigå, undgå eller på anden måde overtræde restriktioner pålagt gennem sidehoveder der udelukker roboter eller andre måder hvorved adgang til dette website kontrolleres.
 3. Foretage dig noget, som af Nustay betragtes som en urimeligt eller uforholdsmæssig stor belastning af infrastrukturen på webstedet.
 4. Dybdelinke til nogen del af denne Hjemmeside (Inklusiv, men ikke begrænset til, købs-stien fra enhver anden rejseservice) uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nustay.
 5. "Frame", "spejle" eller på anden måde inkorporere dele af denne Hjemmeside på andre Websider, uden forudgående skriftlig autorisation.

Du må udelukkende bruge denne Hjemmeside til at lave oprigtige forespørgsler om at reservere de udbudte produkter eller tjenester og det er ikke lovligt at foretage reservationer som er spekulative, falske eller svigagtige samt reservationer i forventning om efterspørgsel.

Det betragtes som lovbrud at lave forespørgsler I et falsk navn eller med et ugyldigt kreditkort. Vær venligst opmærksom på at selv hvis du ikke oplyser dit korrekte navn, transmitterer din webbrowser en unik internetadresse til os som kan bruges til retshåndhævelse og identifikation. Overtrædelse vil føre til retsforfølgelse i videst muligt omfang af loven.

Det er tilladt at kopiere elektronisk samt udskrive dele af denne Hjemmeside, med intensionen om at bruge dette Hjemmeside til køb. Enhver anden brug af materialer eller indhold på dette websted, herunder reproduktion til andre formål end nævnt ovenfor, uden Nustays forudgående skriftlige samtykke, er forbudt. Du accepterer at du ikke bruger, gengiver, ændrer, tilpasser, oversætter, kopierer, distribuerer, overfører, offentliggører, autoriserer, videreudvikler, yder, overfører, sælger eller videresælger nogen oplysninger, software, produkter eller tjenester fra dette websted, med mindre Nustay udtrykkeligt har tilladt dette.

Udbyders Regler og Begrænsninger

Udbyderen har muligvis yderligere vilkår og betingelser, som ser sig gældende for din reservation samt tilkøbte produkter og tjenester. Læs venligst de yderligere vilkår og betingelser grundigt. Du accepterer at overholde enhver udbyders vilkår og betingelser, fra hvem du vælger at handle med, inklusiv - men ikke begrænset af, fuld rettidig betaling, i overensstemmelse med udbyders regler og restriktioner vedrørende tilgængelighed samt brug af billetter, produkter eller tjenester.

Du er indforstået med at enhver krænkelse af en udbyders regler og restriktioner kan resultere I en annullering af din(e) reservation(er), i og med du vil blive nægtet adgang til dette produkt eller tjeneste og beløbet du har betalt for eventuelle reservationer vil gå tabt og/eller blive brugt til at dække de omkostninger vi måtte have som følge af krænkelsen.

Overnatningsstedernes Beliggenhed

Skønt de fleste rejser, inklusiv rejser til internationale destinationer, gennemføres uden kritiske hændelser, kan rejser til visse destinationer være forbundet med større risici end andre. Vi opfordrer Brugere til at undersøge og gennemgå rejseforbud, advarsler, bekendtgørelser og anbefalinger, der udstedes af Udenrigsministeriet, Den Europæiske Union (EU) og/eller myndigheder i destinationslandet, forud for bestilling, særligt når det gælder rejser til internationale rejsemål.

Ved at formidle overnatning på tilbud til særlige destinationer, repræsenterer eller garanterer vi ikke at det er tilrådeligt eller uden risiko at rejse til destinationen og Nustay er ikke ansvarlig for skader eller tab der måtte opstå I forbindelse med rejsen til disse destinationer.

Anmeldelser, Kommentarer Og Andre indlæg

Vi vil muligvis opfordre dig til at dele dine kommentarer og spørgsmål med os, men vi er ikke nødvendigvis i stand til at reagere på dem alle. Vær opmærksom på, at ved at indsende materiale til denne Hjemmeside via elektronisk post, opslag på Hjemmesiden eller på anden måde, herunder hotel anmeldelser, spørgsmål, kommentarer, forslag, ideer eller andet indhold fra indsendelser ("Andre indsendelser"), giver du "Nustay Virksomhederne og de tilknyttede, co-branded og/eller forbundne websidepartnere, gennem hvem vi leverer en tjeneste ("Leverandører") en ikke-eksklusiv, royalty-fri, vedvarende, overførbar, uigenkaldelig og fuld ret til at (a) bruge, gengive, ændre, tilpasse, oversætte, kopiere, distribuere, overføre, offentliggøre, skabe afledte værker fra, offentliggøre, bruge og overføre sådanne indlæg over hele verden på alle former for eksisterende og efterfølgende udviklede medier; og (b) bruge det navn du benytter i forbindelse med en sådan indsendelse. Du anerkender, at Nustay kan vælge at benytte dele af dine kommentarer eller anmeldelser (f.eks. dit navn og hjemby fra hotelanmeldelser, som du indsender) efter vores skøn, og at et sådant indlæg kan deles med vores leverandører og partnere. Du giver endvidere Nustay retten til at retsforfølge enhver person eller enhed, der krænker dine eller Nustays rettigheder i Indsendelserne ved et brud på denne aftale (som defineret i "Hele aftalen" nedenfor). Du anerkender og accepterer, at Materialet ikke er fortroligt og ikke ophavsretligt beskyttet. Nustay redigerer ikke i indsendelserne og i videst muligt omfang er Nustay ikke på nogen måde juridisk ansvarlig for eller hæfter for materiale indsendt af dig eller efterfølgende anvendelse eller distribution. Vi er ikke forpligtet til at bruge dine Indsendelser; vi forbeholder os retten til efter eget skøn at afgøre, hvilke indsendelser der skal publiceres på Hjemmesiden. Vi forbeholder os retten til, for enhver grund i Nustays eget skøn at afvise indlæg eller fjerne (uden varsel) eventuelle Indsendelser. Dette omfatter blandt andet situationer, hvor Nustay modtager en klage om en tredjepart og/eller har grund til at tro, at der er sket en overtrædelse af disse Vilkår og betingelser for anvendelse. Hvis du ikke kan acceptere disse vilkår og betingelser for anvendelse, bedes du undgå Indsendelser. Nustay hverken bekræfter, støtter eller godkender de synspunkter eller kommentarer der kommer til udtryk i Indsendelserne, eftersom de er personlige og subjektive. Enhver beslutning foretaget på baggrund af andres Indsendelser som er tilgængelige på Hjemmesiden, er taget på egen risiko.

Bemærk venligst at vi ikke er forpligtiget til at gennemgå uopfordrede idéer (herunder idéer til nye salgsfremmende foranstaltninger og produkter) og Nustay påtager sig intet ansvar for ligheder mellem disse idéer og materialer der vil blive udviklet I Nustays fremtid.

Du har ansvar for alt indhold i dine Indsendelser (særligt, men ikke begrænset til, anmeldelser på denne Hjemmeside). Du erkender og garanterer at du er klar over at du hverken må bruge, sende eller overføre følgende til eller fra denne Hjemmeside: (i) Indsendelser som er bevidst eller uagtsomt posteret, og som kan skade eller krænke personer eller virksomheder, og særligt falsk, hadefuldt, ulovligt, truende, ærekrænkende, vulgært, pornografisk misbrugende materiale eller indhold; (ii) andet materiale eller indhold som bryder reglerne for offentliggørelse og/eller fortrolighed samt andet ulovligt materiale; (iii) Kommercielt materiale eller indhold (inklusiv, men ikke begrænset til, indsamling af midler, reklame, eller markedsføring af produkter eller tjenester); og (iv) Al materiale eller indhold der krænker, misbruger eller overtræder ophavsret, varemærker , patentrettigheder eller enhver tredjemands andre ejendomsrettigheder. Du erklærer og garanterer, at: (a) du ejer eller på anden vis kontrollerer alle rettighederne til dine indsendelser; (b) som på datoen for indsendelse , er indholdet korrekt; og (c) du vil ikke bedrage, vildlede, deltage i eller opfordre til svig eller ulovlig aktivitet.

Du er eneansvarlig for eventuelle skader som følge af enhver overtrædelse af ovenstående begrænsninger eller andre skader som følge af dine indsendelser af indhold til dette websted. Du anerkender at Nustay kan udøve sine rettigheder (fx. bruge, offentliggøre, slette) indhold du sender, uden at varsle dig på forhånd.

Hvis du vil klage over Indsendelser som er posteret på Hjemmesiden skal dettes formuleres skriftligt (hvor du giver så meget information som muligt om omstændighederne) til info@nustay.com. Nustay forbeholder sig retten til at bede om yderligere information om sagen og hvis det skønnes nødvendigt, kan du blive bedt om at verificere din identifikation.

Nustay's politik med hensyntagen til klager fra tredjeparter om at indholdet på Hjemmesiden, herunder indhold fra enhver Indsendelse, krænker dennes copyright findes længere oppe i disse brugsbetingelser under Copyrigth Klagepolitik afsnittet.

Privatlivspolitik

Du bekræfter hermed at have læst, forstået og accepteret kravene I Nustay's Privatlivspolitik og accepterer at kravene I denne politik er rimelige og fyldestgørende for dig.

Garantier og ansvarsfraskrivelse

Medmindre en udbyder har accepteret andet, sælges alle produkter, tjenester, råd, merchandise og information fra denne Hjemmeside i forhenværende tilstand ("as is") uden nogen form for garanti, hverken tilkendegivet eller underforstået, inklusiv men ikke begrænset til de underforståede garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Uden begrænsning af det ovenstående, yder Nustay ingen garanti for (i) accept af enhver anmodning; (ii) garanti for at Brugeren vil opnå de lavest mulige priser for produkter og/eller tjenester ved brug af denne Hjemmeside; (iii) tilgængelighed af produkter/tjenester på Hjemmesiden eller hos enhver deltagende forhandler og deres website; (iv) at brugen af denne Hjemmeside og al Software, produkter eller tjenester associeret med denne Hjemmeside vil være fejlfri; (v) resultaterne der er blevet opnået ved brug af denne Hjemmeside; (vi) fuldstændighed, nøjagtighed, pålidelighed eller kvaliteten af ​​alle oplysninger, Indhold, data, service, rådgivning eller merchandise leveret eller tilgængeligt via denne hjemmeside; (vii) nøjagtigheden eller indholdet af eventuelle hotelklassifikationer som vises på denne Hjemmeside, eller (viii) ydeevne eller mangel på samme på denne Hjemmeside, herunder - men ikke begrænset til, enhver ydeevne i forbindelse med eller som konsekvens af passeret tid.

Generelle Ansvarsbegrænsninger

I DET OMFANG LOVEN TILLADER, KAN NUSTAY, SAMARBEJDSPARTNERE OG UDBYDERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, PØNALE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE ELLER FØLGESKADER, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF BRUGEN AF ELLER MANGLENDE ADGANG TIL DETTE WEBSTED ELLER OPLYSNINGERNE INDEHOLDT PÅ DETTE WEBSTED. DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER UANSET PÅSTÅEDE ANSVAR PÅ BAGGRUND AF KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING, UAGTSOMHED, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER AF ENHVER ANDEN ÅRSAG, SELVOM NUSTAY ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. DA VISSE JURISDIKTIONER IKKE TILLADER FRASKRIVELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, ER NUSTAYS ANSVAR I SÅDANNE JURISDIKTIONER BEGRÆNSET TIL DET TILLADTE OMFANG I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN.

Hotellerne og andre leverandører som udbyder rejser og tjenester gennem denne Hjemmeside er uafhængige entreprenører og ikke ansat af Nustay eller andre dele af virksomheden. Nustay Virksomhederne og/eller vores respektive udbydere er ikke ansvarlige for de handlinger, fejl, udeladelser, repræsentationer, garantier, brud eller forsømmelser af sådanne hoteller og andre leverandører eller for eventuelle personskader, død, skade på ejendom, andre skader eller udgifter som følge heraf. Endvidere tager ingen ansvar for, og yder ingen tilbagebetaling i tilfælde af, eventuelle skader og/eller forsinkelse som skyldes samarbejdspartneres aflysninger, overbookning, mangel, sygdom, tyveri, arbejdskonflikter, maskinfejl, karantæne, statslige begrænsninger, vejr eller andre årsager som Nustay Virksomhederne og/eller vores respektive udbydere ikke kontrollerer. Nustay tager intet ansvar for ekstraudgifter, udeladelser, forsinkelser, omlægning af rejser eller offentlige myndigheders handlinger. Nustay Virksomhederne og/eller vores respektive udbydere er ikke ansvarlige for samarbejdspartneres eventuelle misligholdelser af garantier, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for egnethed til et bestemt formål eller salgbarhed; Nustay og Nustays partnere står ej heller til ansvar for udbyderes andre forseelser (herunder erstatningsansvar), relateret til produkter og/eller tjenester til rådighed via denne Hjemmeside. Nustay Virksomhederne og/eller vores respektive udbydere er ikke ansvarlige for samarbejdspartneres overholdelse af disse Vilkår og betingelser for anvendelse, ej heller for samarbejdspartneres overholdelse af gældende lov, herunder, uden begrænsning, love om salg, garanti og returnering af letfordærvelige varer. I det omfang det tillades af gældende lov, accepterer du, at du vil bringe ethvert krav eller sagsanlæg som følge af eller i forbindelse med din adgang til eller brug af denne Hjemmeside inden for to (2) år fra den dato, hvorpå sådanne krav eller søgsmålsgrund opstod eller påløb, ellers vil et sådant krav eller sagsanlæg vil blive uigenkaldeligt.

Undtagen i relation til ubegrænset ansvar for død og personskade, er Nustay, deres partnere eller andre udbydere, der til trods for begrænsningen ovenfor findes ansvarlige for ethvert tab eller skade, om det er baseret på kontrakt, retsbrud, objektivt ansvar eller som på anden måde udspringer af eller på nogen måde er forbundet med nogen af ​​de hændelser der er beskrevet ovenfor, vil Nustay, deres partnere eller udbyderes ansvar under ingen omstændigheder overstige , for nogen hændelse eller række af forbundne hændelser, mere end (a) gebyret eller afgiften du har betalt til Nustay i forbindelse med en sådan transaktion(er) på dette websted , hvorfra kravet er opstået, eller (b) et hundrede dollars ( US $ 100,00 ) . Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder som forbruger.

Ansvarsbegrænsningen afspejler risikoens fordeling mellem parterne. De i dette afsnit indeholdte begrænsninger vil fortsat være gældende, selv hvis et eventuelt begrænset retsmiddel anført i disse vilkår måtte vise sig utilstrækkeligt. Ansvarsbegrænsningerne, der fremgår af nærværende vilkår, er til fordel for Nustay, partnerselskaberne og/eller deres respektive leverandører.

Nogle nationale love - i det omfang deres lovgivning kan anses for at være anvendelig - tillader ikke ansvarsbegrænsning, så de foregående begrænsninger gælder muligvis ikke for dig . Disse Vilkår og betingelser for anvendelse samt nævnte ansvarsfraskrivelser, påvirker ikke generelle juridiske rettigheder, der ikke kan udelukkes ifølge gældende lov .

Tredjepartsleverandører

Hvis du benytter denne Hjemmeside til at indsende en anmodning på vegne af en tredjepart ("Tredjepartsleverandører"), er du ansvarlig for enhver fejl og mangel på nøjagtighed I informationen du giver I forbindelse med en sådan anmodning. Derudover kræves det at du informerer Tredjeparten om alle Vilkår og betingelser for anvendelse samt regler og begrænsninger, gældende for produkter eller tjenester tilgængelige på denne Hjemmeside.

Erstatning

Du accepterer at forsvare og skadesløsholde Nustay, deres partnere og/eller deres respektive leverandører og deres mellemledere, direktører, medarbejdere og repræsentanter fra nogen som helst ansvarsholdelse, påtalelser, krav, erstatninger, tab, skader, bøder, straffe eller andre udgifter eller omkostninger af nogen slags, herunder, men ikke begrænset til, rimelige juridiske og regnskabsmæssige gebyrer fremsat af tredjemand som følge af:

 1. Din misligholdelse af disse Vilkår og betingelser for anvendelse eller de dokumenter, der er henvist til heri.
 2. Overtrædelse af nogen lov eller tredjeparts rettigheder.
 3. Din anvendelse af denne Hjemmeside eller
 4. Din anvendelse af denne Hjemmeside for eller på vegne af, en tredjepart

Links til andre Hjemmesider og Tjenester

I det omfang dette websted indeholder links til eksterne tjenester og ressourcer der drives af andre end Nustay, bør eventuelle bekymringer vedrørende sådanne tjenester eller ressourcer rettes til rette vedkommende. Sådanne links er udelukkende stillet til rådighed til din reference. Hverken Nustay Virksomhederne og/eller vores respektive udbydere repræsenterer eller garanterer rigtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger eller indhold på eksterne tjenesters websteder og er ikke ansvarlig for din brug af disse websteder. De eksterne tjenester og ressourcer er på ingen måde relateret til Nustay, ej heller medarbejdere eller agenter. At Nustay deler links til sådanne websteder, er ikke ensbetydende med nogen godkendelse af materialet på sådanne websteder eller association med deres operatører.

Ophør af Anvendelse

Brugeradgang til hele eller dele af denne Hjemmeside kan blive blokeret eller nægtet på ethvert tidspunkt, uden varsel og uden grund.

Betalingsmuligheder

Alle reservationsanmodninger skal indsendes med kreditkortoplysninger, medmindre andet er udtrykkeligt angivet.

Diverse

Overskrifterne brugt i disse Vilkår og betingelser for anvendelse er kun for reference og skal ikke påvirke betydningen eller omfanget af disse Vilkår for Brug. Hverken Nustay Virksomhederne og/eller vores respektive udbydere er ansvarlige for fejl og mangler, forsinkelse af besvarelser på anmodninger som følge af ukorrekt e-mailadresse forsynet af dig eller andre tekniske problemer uden for deres kontrol. Nustay kan, og du kan ikke, formidle, indgå underaftaler eller uddelegere rettigheder, pligter eller forpligtelser herunder. Du accepterer, at ingen joint venture, partnerskab, ansættelse eller agenturforhold eksisterer imellem dig og Nustay Virksomhederne og/eller vores respektive udbydere, som følge af denne aftale eller brug af denne Hjemmeside

Rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet heri, forbeholdes. Spørgsmål til kundeservice bedes sendes til info@nustay.com

Hele Aftalen

Disse Vilkår og betingelser for anvendelse samt vores Privatlivspolitik, vilkår og betingelser heri eller henvist til heri, udgør den samlede aftale ("Hele Aftalen") mellem dig og Nustay vedrørende ethvert emne, og erstatter alle tidligere aftaler (mundtlige eller skriftlige) om emnet, og kan kun ændres eller modificeres skriftligt eller ved at gøre disse ændringer eller modifikationer tilgængelige på denne Hjemmeside. Intet i denne paragraf skal begrænse eller udelukke ethvert ansvar for bedrageri. En trykt udgave af denne Aftale og af enhver meddelelse i elektronisk form, skal være til rådighed i retssager eller administrative procedurer baseret på eller i forbindelse med denne Aftale i samme omfang og på de samme betingelser som andre forretningsdokumenter oprindeligt genereres og vedligeholdes i trykt form. Hvis nogen bestemmelse i denne aftale viser sig at være ugyldig, ulovlig eller af nogen grund ikke kan håndhæves i henhold til gældende lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, ansvarsfraskrivelserne og ansvarsbegrænsninger, der er angivet ovenfor, skal denne ugyldige bestemmelse anses erstattet af en gyldig, retskraftig bestemmelse, som passer bedst til hensigten med den oprindelige bestemmelse, og gyldigheden, lovligheden og håndhævelsen af ​​de resterende bestemmelser vil ikke på nogen måde påvirkes eller forringes.

Priser

Priserne er dynamiske og varierer baseret på dato for booking, opholdets længde og hotellets klassifikation. Der er ingen garanti for at de oplyste priser i søgeresultaterne vil være tilgængelige, før de er reserveret.

Du accepterer at i visse lande pålægger de lokale myndigheder yderligere skatter (turistskat osv.), som skal betales lokalt. Du er ene og alene ansvarlig for betaling af sådanne yderligere skatter.

Du accepterer at vi ikke opkræver skatter som betaling til gældende skattemyndigheder. Udbyderne af hotellerne fakturerer os, herunder skattelige beløb. Udbyderne benytter de gældende afgifter til de gældende jurisdiktioner om beskatning. Skatteinddragelsesgebyrer som vi debiterer dig på forudbetalte transaktioner repræsenterer de anslåede skatter (f.eks. salg og brug, belægning, værelses skat, punktafgifter, moms, osv.), som vi betaler til hotel leverandøren. De repræsenterer ikke en opgørelse af skatter som fremvises til skattemyndighederne. Den faktiske skat betalt af os til hotel leverandørerne kan variere, afhængigt af satserne, afgiftspligt m.v. i kraft af tidspunktet for den faktiske brug af hotellet. Vores servicegebyrer fungerer som kompensation for den service vi yder i forbindelse med din reservation. Vores servicegebyrer varierer afhængigt af mængden og typen af hotelreservation.

Nustay agerer ikke som en leverandør sammen med udbyderen, med hvem vi bestiller eller reserverer vores Brugeres rejser. Afgiftspligt og den relevante skattesats varierer alt efter beliggenhed.

Reservationsvilkår og Betingelser

Hotel reservationer som er tilgængelige gennem denne Hjemmeside er er underlagt de offentliggjorte regler på det gældende hotel. Nustay tilbyder kun en slags pris. Følgende begrænsninger gælder for alle værelsespriser på Nustay :

 1. Alle bookinger er endelige og kan ikke ændres, refunderes, ombyttes, aflyses, eller overføres til andre personer
 2. Når du bestiller, vil dit kreditkort blive debiteret for det beløb som er oplyst, selv hvis du ikke bruger din booking
 3. Reservationer foretaget via hjemmesiden er ikke berettiget til rewards fra hotel eller klub -programmer
 4. Nustay's alderskrav for indtjekning på et hotel er 18 år
 5. Ved check-in skal gæsterne fremvise gyldigt id og kreditkort i deres eget navn (kravet om mængden af ​​tilgængelig kredit vil variere fra hotel til hotel). Betalingskort kan ikke accepteres.
 6. Nustay’s hotelpriser omfatter ikke særlige gebyrer, som hotellerne opkræver ved check-out ( fx. lokale resortgebyrer og parkeringsafgifter). Kunderne vil være forpligtet til at betale disse gebyrer direkte til hotellerne ved udtjekning
 7. Dit valg af seng er vejledende og vi kan ikke garantere at hotellet kan efterkomme din forespørgsel. Vi vil dog gøre alt hvad vi kan for at sikre at du får dit sengevalg opfyldt forinden for din ankomst til hotellet.

Gældende Lokale Regler

Dette websted og eventuelle tilknyttede websteder styres fra Nustay’s kontorer i Danmark. Ved at benytte denne hjemmeside eller eventuelle tilknyttede websites accepterer du, at vedtægter og love i Kongeriget Danmark, uden hensyn til lovkonflikter med De Forenede Nationers konvention om internationale køb, vil være gældende vedrørende brugen af dette site og køb af produkter og tjenester tilgængelige via dette site. Du accepterer og falder hermed til føje for eksklusiv personlig jurisdiktion og lokalitet 9 enhver kompetent domstol indenfor Kongeriget Danmark i henhold til sådanne sager.

Leverandører

Nustay og Nustay’s partnere er alene facilitatorer for udbyderne. Det vil sige at Nustay og Nustay’s partnere ikke sælger produkter eller tjenester i eget navn. Således er Nustay og Nustay’s partnere ikke på nogen måde ansvarlige for Udbydernes produkter og tjenester, som tilbydes via denne hjemmeside eller for assistance til at gennemføre kommercielle transaktioner via denne hjemmeside, herunder, uden begrænsning, behandlingen af reservationsanmodninger.

Alle krav skal rettes direkte til Udbydere af de produkter og tjenesteydelser der udbydes på denne hjemmeside.

Prisgaranti

Vi garanterer at kunne tilbyde dig 5*, 4* eller 3* hoteller til en lavere pris i enhver stor by eller på enhver lokation. Hvis ikke, refunderer vi forskellen.

Stor by eller større lokation defineres som de 100 mest populære europæiske destinationer baseret på antal besøgende pr. år. Det tilbud, du finder hos en anden udbyder, skal inkludere alle skatter og afgifter og være tilgængeligt til booking på tidspunktet for din booking hos Nustay. Endvidere skal tilbuddet kunne verificeres.

Som bevis på, at du har fundet en lavere pris på et konkurrerende websted, skal du medtage skærmbilleder af prisen samt af datoerne for check-in og check-ud. Du skal også oplyse, hvilken dato du så tilbuddet, og værelsestypen på hotellet. Husk også at sende Nustay linket til det konkurrerende websted.

Alle priser på Nustay er inklusiv skatter og afgifter.

Ved krav på garantien, send os venligst en mail til: guarantee@nustay.com